ලෝකයේ හොඳම social networking වෙබ්අඩවි 10 ගැන දන්නවද???

4 comments
ලෝකෙ තියෙන හොඳම social networking වෙබ්අඩවි 10 ගැන දන්නවද?ගොඩක් අය නම් use කරන්නේ
facebook නේ නේද........එත් facebook වගේම පහසුකම්තියෙන social networking වෙබ්අඩවි 10 ගැන තමඊ ඔයාලට කියන්න හිතුනේ.....වෙනස් දෙකට කැමති අය ඉන්නවනම් try එකක් දාලම බලන්න ....

වෙබ්අඩවි 10 පිළිවෙලට  home page එකත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ ........

                                        #1:facebook

                                                         
                                                                  #2:twitter                                                              #3:Google+                                                  #4:myspace


 
#5:Linkedin
                                     

                                                   
                                                                    #6:orkut


                                                                #7:frienster


 #8:hi5                                                                #9:bebo
                                                                 #10:netlog4 comments:

 1. තව මයික්‍රොසොෆ්ට් ලගෙත් තියනවා ඉගෙන ගන්න යට නියමෙට ගැලපෙන එකක්..
  So.cl ගිහින්ම බලන්නකෝ..

  ReplyDelete
 2. වලස කියන සිතේ එකත් නියමයි .....මම දනන් හිටියේ නෑ ඒ ගැන .....ඇත්තටම හොඳ ස්සිටේ එකක් ......තැනක් ඌඌඌ වලසෝ

  ReplyDelete
 3. මම නම් මුල් තුනේ විතරයි ඉන්නේ

  ReplyDelete
 4. මමත් මුල් තුනේ විතරයි ඉන්නේ............ මං ඉන්න හන්ද තමයි ඔව්ව රෑන්ක් වෙලා තියන්නේ....... :D

  ReplyDelete