ගී තනු 14:පෙරුම් පිරුවේ මම සමනලයෙක් වෙන්න-අජිත් කුමාරසිරි

0 comments
ගායනය :අජිත් කුමාරසිරි

 

 

Sri_lankan_army_Sri_Lanka_soldiers_army_06_January_2009_news_012

පෙරුම් පිරුවේ මම සමනලයෙක් වෙන්න

සිද්ධ වුනේ මට යුධ සෙබලෙක් වෙන්න

 

සමනල්ලු ඉගිල්ලුනා යුද්ධයදිගහැරුනා .........//

 

නිදා ගත්තේ නෑ හීන දැක්ක විතරයි

කඳුළු අවේ නෑ ලේ ගැලුවා මතකයි

සින්දු කිව්වේ නෑ වෙඩි තිබ්බා  විතරයි

 

හොඳම සොල්දාදුවා මමයි...//

පෙරුම් පිරුවේ මම

 

ඈත ඉඳන් බලන් ඉන්න අය ත්‍රිල් ගන්න....

සටන් බිම හරි බයානකයි මං වින්ද

 

වෙඩි සද්දෙට කුරුල්ලෝ බය වෙන හැටි හොඳටම දන්න

හොඳම සොල්දාදුවා මමයි..........//Post a Comment